Her kommer en oversigt over hhv. Karl og Ellens slægter – primært dem der også findes fotos af og/eller er omtalt andetsteds….

Ellens slægt

På Ellens mors side tager vi her afsæt i Knud Buhl som er Ellens morfar:

Knud Hansen Buhl (1834-1923) – gift med Mette Andersen (1840-1888). De fik 9 børn:

 • Ellen Kirstine Buhl (1863-1932), kaldet moster Stinne – gift med lærer Rosenkjær (Gammel Sole skole)
 • Dorthea Marie Buhl (1865-1941) – gift med Jens Andersen Daugaard (Ellens forældre)
 • Andrea Bolette Buhl (1868-?)
 • Anders Buhl (1869-1889) – fik tyfus og døde ung.
 • Bodil Johanne Buhl (1872-1960) – gift med Aage Nielsen
 • Hans Buhl (1874-1953) – gift med Magrethe (Brejning Østergård)
 • Otto Buhl (1876-1959) – gift med Sofie, sidste bopæl Gerlev ved Randers
 • Ane Marie Nikoline Buhl (1879-1936) – gift med Lærer Lauersen (Andkær Skovskole)
 • Henriette Buhl (1885-1953) – gift med Søren Daugaard Hansen (Buhls Eje)

Lidt supplerende om Knud Buhl og søskendeflokken, som stammer fra en beskrivelse fra Ellens bror Knud :
Knud Buhl er født på Højgaard i Bramdrup. Hans far Hans Buhl Pedersen var sognefoged. (Der var 10 børn, Knud var nr. 5)
Hans storebror Mads Peter Buhl var ejendomsmægler i de gode tider i 1870’erne. Men så kom 80’ernes dårlige tider, og han havde inden da opkøbt flere gårde, herunder “Donneruplund”, en ret stor gård i Give – og det løb ikke rundt – han måtte afhænde gårdene. Så tog han til USA og kom senere tilbage og købte en gård ved Kalundborg.
Dette fortælles fordi Knud Buhl valgte at sælge Højgaard og i stedet købe netop Donneruplund, fordi den var billigt til salg.
Men det fortrød han. Give var langt ude på landet med 30 km til nærmeste købstad Vejle, og det var langt med hest og vogn. Det var før jernbanen kom dertil. Så han solgte og købte nu “Brejning Østergård” med tilhørende mølle og teglværk. Og det var lige ham. Konen Mette døde ung i 1888 nogle år efter fødsel af den mindste, Henriette.


Anders var i tjeneste på en gård ved Struer, men fik tyfus og døde ung. De måtte ikke fragte liget med tog, så det skulle med hestevogn den lange vej hjem.

Ellen Kirstine var lærerkone i Gammel Sole hvor manden Rosenkjær var lærer. (Det var hende familien kalder for “Moster Stinne” og som hjalp meget tilog som Ellen er opkaldt efter). De flyttede siden til Børkop hvor de døde. De havde børnene Helga og Aage.
Det er den kusine Helga, som Ellen omtaler spillede violin.
Aage led en krank skæbne. Han var adjunkt i Tønder, og under besættelsen drillede og irriterede han de lokale tyskere så meget, at han blev arresteret og sendt til KZ-lejren Neungamme, hvor han døde. Aage var aktiv omkring fætter/kusine træf og vi har papirer vedrørende et træf i 1943.

Henriette på 3 år var en lille efternøler, da hendes mor Mette døde. Hun blev derfor sat i pleje hos Knuds lillesøster, Kirsten Marie Buhl, der var gift, men barnløs, med Henrik Ravn Thorning på Petersbjerggård, (der lå der, hvor Fynsvej kører ud af Kolding mod motorvejen. Gården blev nedrevet i 1967 da denne såkaldte ekspresvej skulle etableres og stuehuset, der var i bindingsværk, blev flyttet ud til Geografisk Have og er i dag restaurant “Den Gyldne Hane”).
Det er denne gård, hvor Ellen var i tjeneste i flere år. Se bl.a. foto.

På Ellens fars side skal vi tilbage til Jens Andersen, f. 1805 i Alminde. Han var gift med Marie Sørensdatter Koed fra Viuf, og de boede i Lindegaard i Viuf.
De får to børn. En søn der dør ugift, og så datteren Maren Jensdatter.

Maren giftes med Johan Hansen Daugaard og de får 3 børn. Den første er Jens Andersen Daugaard (1860), der er far til Ellen, og så Hans (1862) der bliver gift med Katrine Rasmussen, men de får ingen børn, og så Marie (1863) der giftes med Thames Johansen fra Korshøjgård i Stubdrup. De får 4 børn hvoraf den ene dør som lille. Resten bosætter sig i Thisted. Marie og Thames overtager på et tidspunkt bedsteforældrenes gård, Lindegård i Viuf.
Da Johan dør i 1868 gifter Maren sig igen med Niels Kring Ludvigsen fra Kringsgård i Lille Velling. Hun får ikke yderligere børn.

Jens og Dorthea bor først på Viuf Mølle, men flytter til Gaarslev Mølle. Jens er udlært møller men faktisk slet ikke glad for møllerjobbet. I 1897 sælger de møllen og køber Daugårdsminde i Sellerup, som de ejer frem til 1933, hvor den sælges til Ellens lillebror Hans, men de blev boende til de døde i hhv. 1941 (Dorthea) og 1947 (Jens).

Ellens forældre Dorthea og Jens fik 11 børn, med 9 overlevende (åbenbart en tradition med 9 børn – gentaget i 3 led):

 • Johan Daugaard (1889 – og vist dør som spæd/lille)
 • Mette Andersen Daugaard (1891) – gift med Bertil Nielsen
 • Maren Johanne Andersen Daugaard (1893) – gift med Jørgen Tønder
 • Knud Andersen Daugaard (1894) – gift med Marie Mikkelsen
 • Niels Ejnar Andersen Daugaard (1896) – gift med Rikke Jensen
 • Ellen Kirstine Andersen Daugaard (1898) – gift med Karl Frederik Nissen
 • Magda Marie Andersen Daugaard (1899) – gift med Aage Petersen
 • Signe Andersen Daugaard (1902) – gift med Frans Blak Jensen (og Viggo Mogensen)
 • Johannes Daugaard (1904) – gift med Dagny Jørgensen
 • Svend Aage Daugaard (1906 – og vist dør som spæd/lille)
 • Hans Daugaard (1909) – gift med Kathrine Rasmussen

Karls slægt

På Karls mors side går rødderne tilbage til hoveriarbejdere på herregården Bramminge Hovedgård (se foto). Her har vi Mikkel som i 1812 får sønnen Niels Mikkelsen, der i 1837 får datteren Ane Nielsdatter (Karls mormor). Hun bliver gift med gårdens forvalter Chresten Petersen og de får i 1864 datteren Else Petersen, Karls mor.

På Karls fars side kan vi tage afsæt i fotoet med guldbrylluppet i 1905 for hans farfar Hans Jørgen Jacob Nissen (1828-1911) og farmor Ane Isaksen (1827-1907). De fik i 1859 sønnen Hans Jørgen Nissen, der er Karls far. Der var sikkert andre børn men dem kender vi ikke (endnu). Det hans beretning som du kan se i menuen, skrevet kort før han døde i 1941.

Hans Jørgen Jacob Nissens far hed også Hans Jørgen Nissen og hans mor Marie Christine. Mere ved vi ikke om dem.

Farmoren Ane Isaksen var barn af Isak Nielsen (1796-?) og Ane Dorthea Thøgersdatter (1798-?). Isaks forældre (altså Karls tipoldeforældre) hed Niels Thybo og Anne Catrine Thøgersdatter (var Isaks mor mon konens storesøster??)

Karls forældre, Hans Jørgen og Else fik 9 børn:

 • Kristian Peder Nissen (1884-1958) – gift med Marie Wagner (1882-1963)
 • Hans Jacob Nissen (1886-1905)
 • Andreas Nissen (1890-?)
 • Aksel Theodor Nissen (1892-1941)
 • Karl Frederik Nissen (1893-1976) – gift med Ellen Kirstine Andersen Daugaard
 • Alma Louise Nissen (1895-1932)
 • Johanne Marie Nissen (1897-1905)
 • Andrea Nissen (1902-1988) – gift med Hans Schmidt (1896-1962)
 • Olga Nissen (1902-1988) – gift med Jens Ingvard Hansen (1904-1986)

Kristian og Marie fik fire børn: Andreas Vagn (1920-2000), Hans Henrik (1925-1991), Anne Catrine (1925-), Agnes (1926-)

Andrea og Hans fik en datter Anne Marie Schmidt (1941) gift med Leif Petersen (1938) som også arbejder med slægtens historie.

Olga og Jens fik fire børn: Magny (1929), Ella (1932), Hans (1934-2018?) og Alma (1937).

Som det fremgår døde 3-4 af søskendeflokken ret tidligt. Ifølge Ella vistnok af strubesygdom. De første 3 var på hospitalet, men der kunne man ikke gøre noget, så da den fjerde blev ramt beordrede faren Hans Jørgen han/hende til at blive hjemme uden behandling.