Vi har langt flere fotos fra Ellens Buhl-familie end af Karls familie, Derfor er Ellens familie opdelt i flere grupper.

Ellens mors familie (Dorthea Marie Buhl)

Knud Buhl (1) er Ellens morfar. Billedet er fra 1913 og mormor Mette indsat døde allerede i 1888.
7 af deres 9 børn er med på billedet, herunder også Ellens mor (3). Foto fra Buhl-slægtens slægtsbog.
På familiebilledet taget d. 29. juni 1913 ved formentlig samme lejlighed som det foregående – meget ens i udseende og tøj – ses på bagerste række oldemor Dortheas søskende og mænd (se også næste foto).


1. Knud Hansen Buhl (Ellens farfar)
2 og 2a. Hans søster Kirsten M. Buhl og mand Henrik Thorning, som boede på Peterbjerggaard, hvor Ellen var flere gange at tjene.
3 og 3a. Ellens forældre Dorthea M. Buhl og Jens Andersen Daugaard
Her følger så på stribe oldemors børn, dvs. Ellen og hendes søskende:
4. Mette (22 år)
5. Johanne (20 år)
6. Knud (19 år)
7. Ejnar (17 år)
8. Ellen (15 år)
9. Magda (14 år)
10. Signe (11 år)
11. Johannes (9 år)
12. Hans (4 år)
De øvrige er primært fætre og kusiner til Ellen, herunder
13. Ellens kusine Helga – hende med violinen – der her er 19 år.

Knud Buhl med børn og deres ægtefæller
Ifølge Buhl-slægtsbogen – hvor billedet er hentet fra – er det fra 1903, men det kan ikke passe. Alle ser meget ældre ud end på andre billeder som er fra 1913. Mit gæt er, at vi her er tæt på 1920.

1. Knud Hansen Buhl (Ellens morfar) 1834-1922 (Brejning Østergaard)
2. Ellen Kirstine Buhl (“Stinne”) 1863-1932 (Gammel Sole Skole)
2a. Jørgen Rosenkjær 1860-1942
3. Dorthea Marie Buhl (Ellens mor) 1865-1941 (Sellerup)
3a. Jens Andersen Daugaard (Ellens far) 1860-1947
4. Bodil Johanne Buhl 1872-1960 (Store Lihme)
4a. Aage Nielsen 1875-1926
5. Hans Buhl 1874-1953 (Brejning Østergaard)
5a. Margrethe Jørgensen 1873-1946
6. Otto Buhl 1876-1959 (Vindelev)
7. Ane Marie Nikoline Buhl 1879-1936 (Andkær Skovskole)
7a. Jens Gert Laursen 1877-1955
8. Henriette Buhl 1885-1953 (Buhlseje, Nr. Stenderup)
Petersbjerggård ved Kolding 1912.
Knud Buhls lillesøster, Kirsten Marie Buhl og ægtemanden Henrik Ravn Thorning. Henriette Buhl (yngste datter af Knud Buhl og dermed Ellens moster). Th Ellen der var i tjeneste på gården – bagerst Henriks brorsøn Laurids Thorning.
Henriette og Laurids var deres plejebørn. De havde ikke børn selv.

Her de samme to som ovenfor: Kirsten Marie Buhl og ægtemanden Henrik Ravn Thorning. Fundet i en slægtsbog for hans familie.
Heri står bl.a. at de unge af den nærmeste Slægt samledes gerne paa Petersbjerggaard i Ferien, hvor de glædede sig over den smukke Udsigt over Kolding Fjord, og hvor de paa fornøjelig Vis fik Lov til at »slaa til Søren«.
Vi bliver lige ved Petersbjerggård, hvor Marie og Henrik boede og hvor Ellen var i tjeneste.

Henrik Ravn Thorning ejede gården fra 1876, og han udstykkede området ved den nuværende Strandvejen og Gammel Strandvej fra 1904.
Petersbjerggård skulle fjernes ved anlægget af Ekspresvejen i 1967 (Fynsvej i Kolding fra Bramdrup Skovvej til motorvejen). Stuehuset, der var i bindingsværk, blev flyttet ud til Geografisk Have og er i dag restaurant Den Gyldne Hane. 


.
Gården eksisterer i dag som en aktivitsgård 4H – en klub for børn og unge – og ligger omgivet af villaer på Julivænget 80, 6000 Kolding.
Det er her Knud Buhl blev født og som voksen overtog gården inden han solgte og flyttede til Giveegnen – hvilket han fortrød og købte så Brejning Østergård.
Else bor i dag på plejecenteret Kirsebærhaven i Brandrupdam og det ligger lige mellem denne gård og Petersbjergård – og formentlig på jord som en gang har været deres marker.
Donneruplund ved Give som Knud Buhl og familien flyttede til i 1878.
Gården er oprindelig fra 1777 og den ligger der stadig. Adressen er Donneruplundvej 7, Give

Flg er hentet fra arkiv.dk:

Stuehuset har tidligere haft 2 stokværk. 
Den 27. okt. 1853: skøde fra Cecilius Hastrup til August Villekjær. (21/646) 
Den 30. aug. 1868 skøde til W.M.Mauz (25/819) 
Den 22. feb. 1878 autionsskøde til Knud H. Buhl (30/792) 
Knud Buhl var født i Bramdrup, hustruen Mette Andersen i Smidstrup, med sig havde de 6 børn, alle født i Bramdrup: Dorthe Marie 1866, Anders Peder 1870, Bodil Johanne 1873, Hans 1875, Otto 1877 og Anne Marie 1879. 
Den 6. jan. 1881 læst den 25. mar. s.å. udlægsskøde til Andreas Elholm (32/497) 
Den 12. jan. 1891 læst den 23. jan. s.å. tillægsskøde til Cand. Phil. Ludvig v. Bulow. (38/737) 
Den 1. mar. 1913, læst den 7. mar. s.å. skøde til Chr. Vindbjerg Christensen. Han havde haft ”Søndersthoved”. 
Gården eksisterer endnu – den ligger på Østergårdsvej 25, 7080 Børkop – og rummer et firma med rørteknik.

Ellens forældre

Jens Andersen Daugaard og Dorthea Buhl og deres 9 børn.
Fra venstre: Ejnar, Ellen, Johanne, Johannes, Magda, Hans, Signe, Mette, Knud
Jens
Dorthea med Jens og Steffen – børn af Ellens bror Hans
Dorthea
Jens
Jens
Deres gård – Daugaardsminde i Sellerup – den ligger der endnu og ser stadig lidt forfalden ud…
Daugaardsminde – har ikke styr på hvem vi ser her…
Daugaardsminde
Jens – han kunne ikke lide at blive fotograferet – så her på vej væk…!

Ellens søskende

Forklaring følger….. det er Ellen nr. 8
Mette – den ældste storesøster
Ejnar med familie
Magda
Magda- en af dem….
Hans med familie
Johannes
Hans
Den yngste søster Signe med sin datter Ester samt mor Dorthea
Brudeparet Mette og Bertel Nielsen sammen med Moster Stinne
Søster Mettes tre drenge: Poul, Sidney, Daugaard
Knud

Mere om morbror Knud

Olga og Edith kom fra da de var 6 og 4 år i pleje hos morbror Knud, gift med “moster” Marie der selv var barnløse. Derfor følger her en række yderligere fotos af de to:

Moster Marie og Morbror Knud
Veninde og Marie
Marie
Marie
Marie
På indkøb i Vejle: Moster Marie med måske Else i hånden, tjenestepige og morbror Knud. Tv Maries mor
Morbror Knud i midten
Karls far, Hans Jørgen Nissen (med ukendt barn) og formentlig Karls mor Else Petersen siddende foran tv. Bagerst midt: Jens og Dorthea Daugård (Ellens og Knuds forældre), de to th er Moster Marie’s forældre Niels og Johanne Mikkelsen
Gården i Klattrup hos Morbror Knud, og som Edith og Karl overtog og som Esben har i dag.
Samme forstørret: Fra venstgre en tjenestekarl, siddende Niels Mikkelsen (Marias far), Knud Daugaard, Marie Daugaard, siddende Johanne Mikkelsen (Marias mor), tjenestepige Anna Bundgaard

Karls familie

Guldbryllup 1905 – Hans Jørgen Jakob Nissen og Ane Isaksen (Karls farfar og farmor).
Der er helt sikkert mange fra familien med – måske Karl som 12-årig forrest tv..? – kan nogen mon hjælpe ..?
Samme forstørret op. Hans Jørgen Jakob Nissen og Ane Isaksen (Karls farfar og farmor). Det var ham der flygtede fra preussisk krigstjeneste omkring 1848 ved at flygte nord for Kongeåen til kongeriget Danmark – og som stjal sine heste tilbage og gemte på heden – læs sønnens beretning.
Bramming Hovedgård før og nu (nedenfor). Det var her Karls mormor Ane Nielsdatter blev født i 1837 og hvor hendes forældre var hoveri-arbejdere med fokus på produktion af stude. Herregården var da ejet af Ingeborg Margrethe Fabricius og hendes søn Terman Øllgaard Fabricius overtog den i 1840. Ane blev gift med den 7 år ældre forvalter Chresten Petersen og de fik i 1864 datteren Else Petersen, Karls mor.
Gården kom i 1882 på tvangsauktion og senere i 1915 blev næsten al jorden udstykket. Det meste af Bramming ligger på dens jorde. Stedet hedder i dag Sydvestjyllands Efterskole og er en indremissionsk efterskole.
Karls far Hans Jørgen Nissen m barnet – forrest nok Else Petersen, Karls mor.
Bagerst Ellens forældre Jens Andersen Daugaard og Dorthea Buhl .
Det er Hans Jørgen Nissen der har skrevet beretningen som kan læses via menuen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *